تابلوی اعلانات

اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >

اطلاعیه ویژه :
بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقالات برتر کنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال که در داوری‌ها حائز رتبه شده‌اند، در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی در «فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی» و «فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رسانه‌های نوین» و مقالات برتر در حوزه‌ مدیریت و بازی‌های دیجیتال در «فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری» مورد پذیرش قرار می‌گیرند. همچنین مقالات برتر در علوم فنی مهندسی در فصلنامه بین‌المللی «پژوهش فناوری اطلاعات و ارتباطات (IJICTR)» پذیرش می‌شوند.