تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی: 15 شهریور 1396
  • آخرین مهلت ارسال اصل و چکیده مقالات: 31 شهریور 1396
  • اعلام نتایج داوری: 15 مهر 1396
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی: 1 آبان 1396
  • آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات: 1 آبان 1396
  • تاریخ برگزاری کنفرانس DGRC2017: پنجشنبه 2 آذر 1396